Welkom

U bent in de Sint Leu – Sint Gilles kerk
92, rue de la Saint-Denis 75001 Parijs.
Website: www.saintleuparis.catholique.fr

La rue Saint Denis was vroeger de weg van de bedevaarden naar de Saint Denis abdij, gebouwd op de tombe van Saint Denis, bisschop van Parijs. Over deze weg reed de koninklijke stoet na de kroning van koningen bij de plechtige intocht in Parijs, of bij een begrafenis van één van de Franse
koningen in de abdij.

Tussen nummers 84 en 92 van voorgenoemde straat lag vroeger de Saint Magloire abdij, waar de monniken komende van het Île de la Cité zich in 1120 vestigden. Vanaf de 12e eeuw was er in dit klooster een kapel, Saint Gilles genaamd, voor de gelovigen uit deze buurt. Saint Gilles was een
heremiet uit de Provence (7e eeuw), bekend en vereerd, wiens feestdag 1 september is.

In de 13e eeuw, in 1235, besloot men tot de bouw van een losstaande kerk van het klooster, gewijd aan Saint Gilles. De naam Saint Leu (Saint Loup), bisschop van Sens, werd hieraan toegevoegd. Zijn feestdag is ook 1 september.

Rond 1320 begon men met de constructie van een nieuwe kerk. De twee stenen gewelven markeren de plaats van het oude koor. De andere gewelven zijn bedekt met timmerwerk. In 1611 werd het huidige koor gebouwd (en in de 19e eeuw opnieuw gedecoreerd).

In 1727 zijn de zijvleugels gerestaureerd. Eveneens zijn toen de vier pleistergewelven gemaakt, naar model van de andere twee die van steen zijn.

In 1857, tijdens de aanleg van de Boulevard Sébastopol, werd het chevet (afsluiting van het koor) verwijderd en werd aan Baltard de veranderingen van de kerk toevertrouwd: kooromgang, zijkapellen, constructie van bijgebouwen uitlopend op la rue de la Grande Truanderie, decoratie van het
koor, details van de hoofdingang.

Sinds 1820 is de Saint Leu-kerk de stiftskerk van de Ridders van Saint Sépulchre, die er nog steeds hun bijeenkomsten houden en bidden voor het Heilige Land. Dankzij hen zijn de relieken van de Heilige Hélène, vroeger vereerd in de abdij van Houvilliers, nabij Epernay, overgebracht naar de
Saint Leu en in de relikwiehouder in de crypte geplaatst. Orthodoxe broeders komen deze relikwieën elke vrijdag vereren.

Sinds het verdwijnen van Les Halles is de buurt totaal veranderd. De Kerk van Parijs heeft besloten het christelijke aspect van deze wijk, die les Halles met het Centre Georges Pompidou verbindt, te vernieuwen.

Sinds 1975 komt hier een geloofsgemeenschap samen die voor deze plek heeft gekozen. Sommigen van hen wonen in deze wijk, anderen komen uit andere delen of buitenwijken van Parijs. Allen staan in liturgie, gebed en samenzijn klaar voor mensen uit de buurt en bezoekers. Allen streven ernaar
de aanwezigheid van God temidden van de mensen te verwelkomen.

Sinds mei 2001 heeft het Bisdom een nieuwe parochie in de Sint Leu gesticht waarvan de rue Saint Denis de centrale as is. Hiermee is de naam Sint Leu-Sint Gilles als kerk van rue Saint Denis nog concreter gemaakt.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers bij de receptie.